תקנון

 

אתר 'קל-פרינט' אתר האתרים של ענף הדפוס בישראל, אינו מוכר מוצרי דפוס לצרכן. ההתקשרות המשפטית מכל היבט, ובכל האתרים המוצגים באתר 'קל-פרינט', הינה בין המזמין לבין בית הדפוס אותו בחר הצרכן.

אתרי תומנט

  • השרון
  • אהרון
  • אלקטרוקופי
  • דפוס דימונה בע"מ
  • דיין פרינט
  • אפקטיב

אתרים אחרים